Muziek op Schoot Someren
Waarom Muziek op Schoot?
Copyright 2014 by Marion van Eijk    All Rights reserved    E-Mail: info@muziekpalet.nl
Webmaster: Marion van Eijk
 
?
Muziek zit in ieder mens. Baby's worden ermee geboren. Nog heerlijk onbevangen reageren ze op jouw wiegeliedje.
Muziek op schoot is niet alleen leuk, maar ook goed voor je kind.   De lessen stimuleren de motorische, sociale en taal-/spraakontwikkeling. Muziek op Schoot-docenten houden dan ook rekening met de ontwikkelingsfase van je kind en sluiten daar nauw op aan.
Het samen zingen van liedjes is een wezenlijk onderdeel van de Muziek op Schoot les. Activiteiten als opruimen, tandenpoetsen, aankleden en eten, gaan vaak gemakkelijker als erbij gezongen wordt.   Maar daarnaast gaan we ook klappen, dansen, improviseren en spelen op eenvoudige muziekinstrumenten, maken kennis met allerlei instrumenten en zijn er korte relaxmomenten waarin lekker geluisterd wordt.
Muziek op Schoot is een makkelijke manier om je kind in aanraking te laten komen met muziek en instrumenten. Dit maakt de stap om later zelf iets te gaan spelen een stuk kleiner.
De muziek lijkt er ook voor te zorgen dat rechter en linker hersenhelft (verstand en gevoel) beter met elkaar stimuleren.
10 redenen om muziek te maken met je kindje

    1. Liefde - als je zingt met je kind, leert het jou en je stem kennen. Je bent de eerste
        belangrijke stem in zijn leven. Je kindje leert dat je van hem houdt. Je hoeft geen
        professionele zanger te zijn, maar zing voor hem: je bent zijn "ster".
    2. Herkenning - Jonge kinderen zijn gebaat bij veiligheid. Vaste liedjes helpen bij de
        dagelijkse activiteiten. Ze geven herkenning en voorspelbaarheid, je kind weet wat er
        komt.
    3. Spelen - door met je kind te zingen en te spelen is er interactie, je hebt samen plezier
        en leert elkaar steeds beter kennen.
    4. Taalontwikkeling - De taalontwikkeling ligt dichtbij de muzikale ontwikkeling. Als je zingt
        en praat tegen je kind, leert het woorden, taalstructuren en communicatie. Door zingen
        wordt het taalbegrip gestimuleerd.
    5. Nieuwe woorden - In de liedjes zing je over van alles. Je kind leert namen te associeren
        met personen, dieren en dingen. Als je zingt over de knuffelpoes die in zijn bedje ligt,
        deze laat zien en miauw-geluid maakt leert je kindje dat dat bij elkaar hoort. Zo komen er
        steeds nieuwe woorden langs die je benoemt en die het kindje leert kennen: de delen van
        je lichaam, het speelgoed, maar ook bijvoorbeeld de handelingen die je uitvoert: ik ga je
        wassen.
    6. Ritme en rijm - In de liedjes en versjes zit veel regelmaat, de woorden worden ritmisch
        gezongen of gesproken in een maat. Daardoor kun je de woorden veel beter onthouden.
        Het rijmen draagt daaraan nog eens extra bij.
    7. Het hele gezin betrekken - Met zingen kan iedereen meedoen, het schept een enorme
        band als je samen zingt, met de andere kinderen. Maak er een familie-happening van.
    8. De eigen naam leren kennen - In veel liedjes kun je steeds de naam van je kind zingen.
        Hierdoor gaat ze de naam steeds beter kennen en weet na verloop van tijd dat die naam
        bij haar hoort.
    9. Beter luisteren - Voor de taalverwerving (ook later voor het lezen) en voor communicatie
        is het belangrijk goed te kunnen luisteren en nuances te leren onderscheiden. Door veel
        te zingen worden de oren gescherpt.
   10.Liedjes en muziek helpen om je gevoelens te begrijpen of te veranderen. Liedjes bieden
         troost, rust of maken je blij. Het helpt je om te leren met je gevoelens om te gaan.