Schrijfdans
Wat is Schrijfdans?
Copyright 2014 by Marion van Eijk    All Rights reserved    E-Mail: info@muziekpalet.nl
Webmaster: Marion van Eijk
Schrijfdans is schrijbelen, schrijftekenen en schrijven op muziek.

Schrijfdans is ontwikkelt door Raghnild A. Oussoren (grafologe).
Het is een unieke schrijf- en bewegingsmethode die kinderen vlot, vloeiend en veerkrachtig leert schrijven.

Maar bovenal is Schrijfdans een ontspannen en plezierige activiteit, goed voor de mentale en motorische ontwikkeling. Een activiteit waar elk kind, ongeacht leeftijd of motorische vaardigheden zijn creativiteit in kwijt kan.

Schrijfdans wil kinderen leren schrijven vanuit hun eigen emoties met hun eigen natuurlijke bewegingen en hun eigen "zwaai en draai". Het bewegen vanuit de eigen emoties staat steeds voorop. Het gaat om denken, voelen, horen en ervaren.
Schrijbelen, schrijftekenen en schrijven is een doorgaande lijn van grof- naar fijnmotorisch, van werken met sensomotorisch materiaal (als scheerschuim en glijverf) naar het werken met de pen op papier, van beweging naar vorm, van werken met twee handen naar werken met de voorkeurshand.
De verschillende bewegingen zijn in Peuter- en Kleuterschrijfdans uitgewerkt tot 19 liedjesthema's. Het gaat om ontspannen bewegen en uitdrukken, zonder prestatiedruk, om het ervaren van de eigen zwaai en draai.

Met schrijbelen kun je al beginnen ruim voor er sprake is van cijfers en letters. Bewegingen naar boven, naar beneden, naar links en naar rechts, rond en recht, met kronkels en golven... We doen ze eerst met het hele lijf en in de lucht, dan op een oppervlak, bijvoorbeeld met beide handen op een tafel met scheerschuim, glijverf, glijklei of in een deksel van een laarzendoos met een laagje zand.
Met muziek maken we alles ook weer schoon.
Hoe werkt het?
Schrijfdans voor Peuters en Kleuters
Bewegen en schrijbelen op liedjes
Schrijfdans voor groep 2 en 3
Bewegen en schrijftekenen op muziek
Er zijn tweemaal negen samenhangende muziekthema's, als vulkaan, de zee en katten.
De oefeningen gaan in de lucht en op bord en papier.
Soms is er ook een extra lied waarop we ook kunnen schrijftekenen.
Beweging, vorm en ruimte, spanning en ontspanning komen met de schrijf- en muziektekeningen in balans.
Schrijfdans voor groep 3 t/m 8
Schrijftekenen op muziek en schrijven
Het gaat nu om de overgang van voorbereidende oefeningen naar het echte schrijven. Ook nu werken we natuurlijk ook weer in de lucht, op bord en op papier, met muziektekeningen die verweven zijn met het hele schrijfgebeuren.
 
Schrijfdans is de schrijf- en bewegingsmethode
waar muziek in zit.